Netværk for Bæredygtige Hospitaler er et forum, hvor ansatte i klinikken kan udveksle og udvikle idéer. 

Kommende møder

Fredag den 27. oktober 2023

Sted: Regionshospitalet Horsens
Tid: Kl. 08.00 - 13.00
Emne: Medicin

TILMELD DIG HER

Følg Center for Bæredygtige Hospitaler på LinkedIn 

Netværk for Bæredygtige Hospitaler er et netværk af medarbejdere i Region Midtjylland, som vil bidrage til den bæredygtige omstilling på deres arbejdsplads. 

Kliniknær udvikling og ideudveksling

Hospitalernes klimaaftryk stammer primært fra forbrug. Hver dag har alle hospitaler tonsvis af affald og vasketøj. Hvis det skal ændres til mindre forbrug og mere genanvendelse, så involverer det i høj grad de ansatte på hospitalerne. Her ligger viden om specifikke områder og produkter samt anvendelse og arbejdsgange, og det er afgørende, hvis vi vil ændre på forbruget uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Netværket bidrager med

  • at samle og understøtte personalet i egne idéer til reduktion af forbrug.
  • at udvikle nye idéer og understøtte projekter.
  • at understøtte opskalering af lokale idéer til regionalt niveau.
  • at skabe synlighed og sprog omkring regionens vision om bæredygtige hospitaler.
  • at gøre medarbejdere og ledere til både ambassadører og handlekraftige aktører i det lokale bæredygtighedsarbejde.
  • at skabe relationer omkring bæredygtighed på tværs af Region Midtjylland.

Græsrødder med fokus på klinikkens forbrug

Netværk for Bæredygtige hospitaler opstod, fordi ansatte i Region Midtjylland henvendte sig med ønske om at samarbejde om at reducere forbrug og optimere affaldssorteringen. De manglede et sted at finde sparring, hente viden og opkvalificere deres idéer til udvikling af bæredygtige hospitaler.

Regional Udvikling i Region Midtjylland startede derfor netværket i 2019, som nu drives af Center for Bæredygtige Hospitaler. Netværk for Bæredygtige Hospitaler er det første af sin slags i Danmark.

Se mødematerialer og nyhedsbrev fra Netværk for bæredygtige hospitaler