Eksempler på tekstiler i en stor dynge.

 

Projektleder Maria Højholt Jensen med eksempler på tekstiler fra klinikken. I forgrunden ligger en gul kittel. Center for Bæredygtige Hospitaler har de gule flergangskitler i test på Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital (AUH). Det bliver formentlig ikke den endelig værnemiddelskittel, og efter testen skal en række krav og muligheder undersøges ved hjælp af Miljøstyrelsens screeningsværktøj. Foto: Region Midtjylland

04.11.2022

Region Midtjylland vil erstatte engangs-tekstiler med flergangs-tekstiler, der kan vaskes og bruges igen. Målet er mindre ressourceforbrug, mindre affald, bedre arbejdsmiljø, bedre leveringssikkerhed og bedre økonomi. Men når miljø- og hygiejnehensyn skal gå op i en højere enhed, er udskiftningen ikke sådan ligetil.  

Engangstekstiler er gode i forhold til hygiejne, men problematiske fordi de kun kan smides ud efter brug. Så når Region Midtjylland så vidt muligt vil udfase de tekstilprodukter, der kun bruges én gang og smides ud, er der mange hensyn, når der skal findes og udvikles flergangsprodukter. 

- Det giver kun mening at udskifte engangstekstiler, hvis det miljømæssigt giver mening. Det er ikke så let, som det lyder bare lige at skifte varerne på hylderne. Desværre. Vi vil ikke gå på kompromis. Vi har brug for at finde eller udvikle flergangsprodukter, der lever op til vores krav til hygiejne, komfort, praktisk anvendelse i klinikken og så videre. Og så er der også et miljømæssigt hensyn, for vi ved, at mange vandafviselige produkter indeholder miljøskadelige stoffer, forklarer Maria Højholt Jensen, projektleder for tekstilområdet i regionens Center for Bæredygtige Hospitaler. 

Gevinst for miljø og økonomi 

Det miljømæssige potentiale er stort, for der er mange engangstekstiler på et moderne hospital: Kitler til beskyttelse mod infektion, OP-huer, OP-kitler, engangstæpper på opvågning, afdækning ved operation osv. 

Især har COVID-19-pandemien gjort engangskitlen til et dagligt redskab for mange sundhedsansatte. Normalt bruger Region Midtjyllands ca. 230.000 engangskitler om året, men under COVID-19 i 2020/21 steg antallet til ca. 2.800.000 engangskitler. Omregnet til vægt og dermed affaldsmængde svarede det til 483 tons kittelaffald pr. år. Samtidig har den massive globale efterspørgsel på værnemidler under pandemien øget prisen og sænket både kvalitet og leveringssikkerhed. 

- Det er åbenlyst, at der er brug for at gøre noget ved ressourceforbruget, for det har stor indflydelse på hospitalernes klimaaftryk. Samtidig har vi en formodning om, at flergangstekstiler faktisk har en væsentligt lavere total-omkostning sammenlignet med engangstekstil, og selv om vi indregner vask og håndtering af flergangs-produkter. Vi vil sikre, at de produkter vi arbejder med, er så gode som overhovedet muligt. Og så vil vi samtidig sende et kraftigt signal til markedet om, at vi er meget bevidste om, at vores valg af produkter skal have en åbenlys miljømæssig fordel, forklarer Maria Højholt Jensen. 

Det gør Region Midtjylland nu 

 Region Midtjylland siden 2020 arbejdet på at udvikle en erstatning for udvalgte engangstekstiler. Projektet har i 2022 fået en saltvandsindsprøjtning i form af støtte fra EU gennem et stort europæisk affaldsprojekt LIFE IP-projektet Circular Economy Beyond Waste.

Region Midtjyllands tekstilprojekt løber i to spor, som er i fuld gang. Det handler om nye værktøjer til måling af CO2-udledning og udvikling af nyt sortiment i samarbejde med klinikken. 

Læs mere om tekstil-projektets processer på regionens videndelings-site for bæredygtighed - voresbaredygtighed.rm.dk. 

Hvorfor tager processen så lang tid? 

Der er flere udfordringer med at gå over til (eller gå tilbage til) flergangstekstil, som skal løses gennem dette projekt. 

- Vi skal fx sikre, at infektionshygiejnen og dermed sikkerheden er i orden. Vi skal være sikker på, at produkterne kan klare organisationens cirkulation med vaskeflow, transport, men samtidigt skal funktionaliteter som væskeafvisende effekt være intakte. Det stiller store krav til at have styr på processerne og sikre kvaliteten undervejs, forklarer Maria Højholt Jensen. 

Hun pointerer også, at når man arbejder med værnemidler, som skal være væskeafvisende, er det også et problem at undgå skrappe, kemiske stoffer, så der skal også findes løsninger, som afhjælper den udfordring. Når der skal være vandafvisende effekt på et produkt, indeholder det flour carbon, hvilket kan være problematisk, hvis det kommer i spildevandet ved vask. Regionens mål er at finde den mindst skadelige løsning. 

Derfor vil de første alternativer til engangstekstiler formentlig være produkter, der ikke skal være hverken sterile eller væskeafvisende – det er de lavest hængende frugter. Det kan fx være en varmejakke til OP-personale. 

Vil af med mest mulig engangs-tekstil 

Region Midtjylland ønsker at erstatte så mange engangstekstiler med flergangstekstiler af genanvendte eller evt. fornybare fibre, som muligt.

Formålet er reducere det samlede ressourceforbrug væsentligt, og samtidigt øge forsyningssikkerhed, kvalitet af arbejdsmiljøet for det kliniske personale, patientsikkerhed og miljøet – inden for de økonomiske rammer som Region Midtjylland har.