07.02.2023

Det er nu muligt at søge om støtte til bæredygtige projekter i den kliniske hverdag. I 2023 er puljen målrettet projekter, der har til hensigt at skabe et mere bæredygtigt forbrug.

I Region Midtjylland kommer 84 procent af CO2-aftrykket fra det daglige forbrug af medicin, medicinsk udstyr og lignende, når vi behandler patienter på regionens hospitaler.

Regionen har sat ambitiøse mål om at reducere CO2-aftrykket og den samlede affaldsmængde med 30 procent inden 2030. Det kræver nytænkning i forhold til, hvordan vi forbruger på hospitalerne, og derfor skal vi udvikle mere bæredygtige arbejdsgange og undgå overbehandling samt unødigt forbrug.

Det overordnede tema for puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler handler derfor om at skabe et mere bæredygtigt forbrug, og puljen giver mulighed for at søge op mod 50.000 kr. til jeres bæredygtighedsprojekt.

Puljen henvender sig til alle kollegaer i afdelinger på regionens hospitaler, Hospitalsapoteket, i Præhospitalet og Psykiatrien, da det er jer, der har indsigt i forbrug og arbejdsgange og derfor kan se både muligheder og udfordringer, når det gælder om at reducere forbruget. Og så er det jer, der kan få det til at ske i praksis.

Derfor opfordrer Center for Bæredygtige Hospitaler til, at ansøgere fokuserer på ét af puljens to undertemaer: 'Det bæredygtige patientforløb' og 'Stjæl med stolthed'.

Temaerne 'Det bæredygtige patientforløb' og 'Stjæl med stolthed'

 • Det Bæredygtige Patientforløb:
  Tankerne bag 'Det Bæredygtige Patientforløb' er at sikre, at vi tænker hele patientens forløb grundigt igennem. Her kan I bl.a. undersøge muligheder for:
  • reduktion af forbrug
  • at mindske overbehandling
  • at afprøve mere bæredygtige behandlingsformer eller praksis og samtidig sikre patientbehandling med mindst samme eller øget kvalitet.
 • Stjæl med stolthed:
  Tanken med 'Stjæl med Stolthed' er at få indhentet viden om løsninger fra forskning, primærsektor eller andre enheder/regioner/lande/specialer/domæner og omsætte dem til gode løsninger her hos os.

Workshop: Inspiration og sparring på jeres projektideer

Center for Bæredygtige Hospitaler har evalueret de sidste års erfaringer med puljeprojekter og har ændret lidt ved processen, så ansøgerne bliver klædt endnu bedre på end tidligere

Derfor tilbyder centret nu en workshop om, hvordan I kan arbejde med bæredygtighed og innovation i praksis og få sparring på jeres projektideer.

Tilmeld dig workshoppen d. 7. marts på Regionshospitalet Viborg kl. 09.00-14.30 ved at kontakte Sarah Maria Rasch på Sarah.Maria.rasch@rm.dk.

Hvordan kan man søge puljen i Region Midtjylland? Læs mere her.

Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 3. april 2023 kl. 12.00.

Øvrige vigtige datoer:

Medio april: Ansøgere inviteres til dialogmøder
Primo maj: Ansøgere får besked om projektet er bevilget og projekterne igangsættes.
5. september: Éndags boot camp for puljeprojekter (mødepligt).
Primo maj 2024: Afslutning af puljeprojekter inkl. fælles afslutningsarrangement.

I tillæg til de listede datoer vil der i samarbejde med hvert puljeprojekt fastsættes datoer for løbende sparringsmøder.