Kliniknær udvikling og erfaringsudveksling

Med Netværk for Bæredygtige Hospitaler er det vores mål at komme så tæt som muligt på det, der rører på sig, når det kommer til bæredygtighed i klinikken.

 
Hospitalernes klimaaftryk stammer nemlig primært fra forbrug. Hver dag har alle hospitaler tonsvis af affald, vasketøj og spild. Det er et naturligt resultat af vores måde at se sundhed på, men hvis det skal ændres til mindre forbrug og mere genanvendelse, så involverer det i høj grad de ansatte på hospitalerne. Her ligger den vigtige viden om specifikke områder og produkter samt anvendelse og arbejdsgange, og det er afgørende, hvis vi vil ændre på forbruget uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Næste møde

Næste møde i netværket

Onsdag den 6. november 2024

Sted: HE Midt - Viborg
Tid: 
Emne: Born Green Generation (Barnets første 1000 levedage)

Mere info kommer snart

Netværket bidrager med

  • at samle og understøtte personalet i egne idéer til reduktion af forbrug.
  • at udvikle nye idéer og understøtte projekter.
  • at understøtte opskalering af lokale idéer til regionalt niveau.
  • at inspirere med ny viden fra ind- og udland
  • At dele erfaringer på tværs af området og specialer
  • at skabe synlighed og sprog omkring regionens vision om bæredygtige hospitaler.
  • at gøre medarbejdere og ledere til både ambassadører og handlekraftige aktører i det lokale bæredygtighedsarbejde.
  • at skabe relationer omkring bæredygtighed på tværs af Region Midtjylland.

Græsrødder med fokus på klinikkens forbrug

Netværk for Bæredygtige hospitaler opstod, fordi ansatte i Region Midtjylland henvendte sig med ønske om at samarbejde om at reducere forbrug og optimere affaldssorteringen. De manglede et sted at finde sparring, hente viden og opkvalificere deres idéer til udvikling af bæredygtige hospitaler.

Regional Udvikling i Region Midtjylland startede derfor netværket i 2019, som nu drives af Center for Bæredygtige Hospitaler. Netværk for Bæredygtige Hospitaler er det første af sin slags i Danmark.