Der kan være stor forskel på, hvordan idéer til indsatsområder og projekter opstår, og på hvordan de ender. Men groft set, ser fødekæden ofte sådan her ud:

Idéerne kommer fra...

Idéerne til nogle projekter opstår i regi af Puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler, hvor ansatte i regionen kan søge om finansiering til at afprøve deres bæredygtige idéer. Det er en livsvigtig nerve til klinikerne, som er dem, der ofte kan spotte et uhensigtsmæssigt forbrug i arbejdsgange og afdelinger.

Andre idéer kommer fra inspiration udefra. Det kan være gode erfaringer fra andre regioner eller udlandet, men det kan også være ny forskning, der kortlægger et potentiale på et område, som vi kan følge op på. Det kan også være fra samarbejdspartnere rundt om i regionen eller i fx Indkøb og Medicoteknik, som vi er en del af.

Se eksempler på afsluttede projekter, der har været finansieret af puljen, på vores platform om bæredygtighed i klinikken, Vores Bæredygtighed.

Idéerne vokser til...

Når en idé vokser, bliver den til et puljeprojekt eller måske et projekt, som centeret sætter en projektleder på.

I det arbejde afklarer vi om, idéerne reelt er bæredygtige eller om de kan implementeres uden at gå på kompromis med arbejdsmiljø, patientsikkerhed og hygiejne. Det er også her, vi afklarer alle praktiske hensyn og udfordringer i fx et skifte i udstyr eller arbejdsgang.

Se en oversigt over centerets aktuelle projekter her.

Virker det, skal det implementeres

Når et projekt har vist sig bæredygtigt og skalérbar, skal det implementeres de relevante steder i organisationen.

Ved større projekter fylder implementeringsdelen meget i projektlederens arbejde i samarbejde med central aktører. Det kan være indkøbere, tekniske afdelinger, vaskeri, sterilcentraler, klinikerne og meget andet.

Ved mindre og mere konkrete tiltag bliver projekterne til et tiltag i Bæredygtighedskataloget - og måske kommer de med i Bæredygtighedsaftalerne.

I CfBH arbejder vi altid i tæt samarbejde med relevante kliniske afdelinger, stabs- og tekniske funktioner og Region Midtjyllands bæredygtighedskonsulenter, som er ansat på hospitaler og i andre centrale enheder i regionen.