Center for Bæredygtige Hospitaler skal være med til at sikre, at Region Midtjylland udmønter sin Strategi for bæredygtighed 2030 på hospitalsområdet.

Men bæredygtighedsarbejdet foregår i mange andre hjørner af regionen. Det kan du læse mere om på regionens hovedsite her.

Bæredygtighed i regionen

Fokus på cirkulær økonomi

Centeret har særlig fokus på det spor i strategien, der handler om cirkulær økonomi.

Region Midtjylland har tre konkrete mål for cirkulær økonomi i regionen i 2030:

  • 30% reduceret forbrug
  • 30% reduceret affaldsmængde
  • 70% genanvendelse

Målene tager udgangspunkt i forbruget i 2018 og skal nås inden 2030.