Center for Bæredygtige Hospitaler (CfBH) blev etableret i 2021. Centrets formål er at understøtte regionens enheder i realiseringen af Region Midtjyllands målsætninger i bæredygtighedsstrategien i forhold til det kliniske forbrug, genbrug og genanvendelse. Centeret blev i 2023 tilknyttet Indkøb & Medicoteknik og sammen varetager vi tovholderfunktionen for bæredygtighedsstrategiens spor "cirkulær økonomi".

Det daglige arbejde

Arbejdet i CfBH organiseres i programmer, der indeholder flere projekter, som i dagligdagen varetages af centerets projektledere. En del af projekterne opstår i regi af 'Puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler', hvor ansatte i regionen kan søge om finansiering til afprøvning af deres bæredygtige idéer. Andre er større projekter, der drives af centerets projektledere, og opstår fx af inspiration udefra, fra forskning, eller andre regioner og landes erfaringer. Uanset hvor projekterne kommer fra, arbejder CfBH altid i tæt samarbejde med relevante kliniske afdelinger og Region Midtjyllands bæredygtighedskonsulenter, som er ansat på hospitaler og i andre centrale enheder i regionen.

De idéer og projekter, der viser potentiale til at kunne reducere regionens CO2e-aftryk, skal implementeres lokalt, hvilket blandt andet understøttes ved, at de kommer i Region Midtjyllands Bæredygtighedskatalog og/eller i Bæredygtighedsaftaler. I forlængelse af det, arbejder centeret løbende med formidling, kompetenceudvikling og engagement. Et centralt element i det arbejde er regionens Netværk for Bæredygtige Hospitaler, der løbende afholder møder om specifikke (kliniknære) emner.

Mød projekterne

CfBHs ca. 13 medarbejdere arbejder blandt andet med overgangen fra engangs- til flergangsmetalinstrumenter, hospitalstekstiler, bæredygtige fødevarevalg, operationsområdet, affaldsplanen, en bæredygtig start på livet, genbrugsmøbler og kompetenceudvikling. Finansieringen af projekterne kommer både fra regionen selv, EU og eksterne private fonde.

Mød projekterne Sådan arbejder vi