Overordnede indsatsområder

Vi arbejder med tre overordnede indsatsområder: Først og fremmest skal vi reducere forbruget, dernæst skal vi bruge produkter flere gange, og endelig skal vi sørge for, at vores affald er materialer, der kan genanvendes.

Udledningen kommer fra forbrug

Cirka 70 % af den samlede CO2-udledning fra hospitalerne stammer fra forbruget af varer og tjenesteydelser. Hvis vi vil udnytte de største potentialer for at reducere både klima- og miljøaftryk fra hospitalerne, skal vi fokusere på det.

Vi skal købe rigtigt ind, sænke forbruget og samtidig bevæge os væk fra blot at forbruge og kassere, til at genbruge og genanvende mest muligt. Altså vende udviklingen fra lineær til cirkulær økonomi.

Region Midtjylland har tre konkrete mål for cirkulær økonomi i regionen i 2030:

  • 30% reduceret forbrug
  • 30% reduceret affaldsmængde
  • 70% genanvendelse

Målene tager udgangspunkt i forbruget i 2018 og skal nås inden 2030.

Der har traditionelt været stort fokus på hospitalernes forbrug af energi, vand og varme. Men energiforbruget udgør kun ca. 5% af et hospitals CO2-udledning (i følge Region Midtjyllands klimaregnskab).