Center for Bæredygtige Hospitaler administrerer 'Puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler'. Puljen har eksisteret siden 2019.

Hvad støtter puljen?

Puljen støtter projekter, der bidrager til udviklingen af bæredygtige hospitaler. Projekter der undersøger, hvordan driften af hospitaler og den kliniske praksis kan belaste miljøet mindst muligt. 

Hvem støtter puljen?

Puljemidlerne kan søges af afdelinger i Region Midtjylland. Afdelingerne kan søge om et beløb på op til 100.000 kr. 

Pengene giver mulighed for eksempelvis frikøb af en eller flere medarbejdere, som så kan bruge timer på prøvehandlinger, idéudvikling og afprøvning af teser, analyse af forbrug og forslag til ændrede arbejdsgange eller noget helt fjerde. 

2022-puljen: fokus på medicinforbrug 

I 2022 kan der ansøges til projekter der er målrettet reduktion af CO2-udledning fra medicinforbrug. Læs annoncen for 2022-puljen (pdf).

Læs om de generelle kriterier for puljemidler