Hvad støtter puljen?

Puljen støtter projekter, der bidrager til udviklingen af bæredygtige hospitaler. Projekter der undersøger, hvordan driften af hospitaler og den kliniske praksis kan belaste miljøet mindst muligt. 

Hvem støtter puljen?

Puljemidlerne kan søges af afdelinger i Region Midtjylland. Afdelingerne kan søge om et beløb på op til 100.000 kr. 

Pengene giver mulighed for eksempelvis frikøb af en eller flere medarbejdere, som så kan bruge timer på prøvehandlinger, idéudvikling og afprøvning af teser, analyse af forbrug og forslag til ændrede arbejdsgange eller noget helt fjerde. 

Søg puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler

I 2024 bliver der ikke givet midler fra puljen. Vi håber meget, at kunne vende tilbage primo 2025.

Hold øje her, hvor vi annoncerer næste ansøgningsrunde.